தமிழ்நாடு

குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ. 1000..... திமுககாரர்கள் குடும்பத்துக்கு மட்டுமா?!!

குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ. 1000..... திமுககாரர்கள்...

மக்களுக்கு ஏமாற்றத்தை தரக்கூடிய பட்ஜெட்டாகத் தான் தற்போதைய பட்ஜெட் அமைந்துள்ளதாக...