தமிழ்நாடு

அரசமைப்புச் சட்டத்தைத் தகர்க்கும் முயற்சிகளை முறியடிப்போம் - வைகோ

அரசமைப்புச் சட்டத்தைத் தகர்க்கும் முயற்சிகளை முறியடிப்போம்...

சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம், இவை அனைத்தையும் தகர்த்து தவிடுபொடி ஆக்கும்...