க்ரைம்

தாய் இறந்த  சோகத்தில் இருந்து மீளாமல் மகன் தற்கொலை !!!

தாய் இறந்த சோகத்தில் இருந்து மீளாமல் மகன் தற்கொலை !!!

தாய் இறந்த சோகத்தில் தாயை போலவே தானும் தீ வைத்து கொண்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட மகன்...