தமிழ்நாடு

" மக்கள் இருக்கின்ற பகுதிக்கு நேரடியாக மேயர் செல்ல வேண்டும் " -   அமைச்சர் சேகர்பாபு கோரிக்கை.

" மக்கள் இருக்கின்ற பகுதிக்கு நேரடியாக மேயர் செல்ல வேண்டும்...

" கால்வாய் ஓரங்கள் ; குடிசை பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களையும் நேரில் சந்திக்க வேண்டும்",