தமிழ்நாடு

செங்கோல் கொடுத்ததற்கு ஆதாரம் இல்லை ; அது ஒரு கட்டுக்கதை  - மூத்த பத்திரிகையாளர் பேச்சு.....

செங்கோல் கொடுத்ததற்கு ஆதாரம் இல்லை ; அது ஒரு கட்டுக்கதை...

கர்நாடகாவில் பாஜகவிற்கு ஏற்பட்ட தோல்வியினால் தமிழகத்தில் காலூன்ற செங்கோல் போன்ற்...