வைரல்

முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களே,.. குஷ்பூ- வை சீண்டி பாக்கதீங்க;  தாங்க மாட்டீங்க..!  - குஷ்பு ஆவேசம்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களே,.. குஷ்பூ- வை சீண்டி பாக்கதீங்க;...

" என்னால் செருப்பால் அடிக்க முடியும் "