Search: காங்கிரஸ்

தமிழ்நாடு
"புரட்சிகரமான புதிய கல்விக்கொள்கையை அறியாமையால் எதிர்க்கிறார்கள்" -  ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி

"புரட்சிகரமான புதிய கல்விக்கொள்கையை அறியாமையால் எதிர்க்கிறார்கள்"...

புரட்சிகரமான புதிய கல்விக் கொள்கையைச் சிலர் அறியாமையால் படிக்காமல் எதிர்க்கிறார்கள்...