கவர் ஸ்டோரி

பீப் சாங் பாடிய சிம்புவுக்கு ஏன் இத்தனை பெண் ரசிகைகள்...?

பீப் சாங் பாடிய சிம்புவுக்கு ஏன் இத்தனை பெண் ரசிகைகள்...?

இன்று பிறந்தநாள் காணும் சிம்புவிற்கு ஏன் இத்தனை பெண் ரசிகைகள் என காணலாமா?

மனித நரம்புகளில் கிடைத்த ‘மைக்ரோ’ ப்ளாஸ்டிக் துகள்கள்...

மனித நரம்புகளில் கிடைத்த ‘மைக்ரோ’ ப்ளாஸ்டிக் துகள்கள்...

சமீபத்திய ஆராய்ச்சிகளில் மனித நரம்புக்குள் மைக்ரோப்ளாஸ்டிக் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.