பட்ஜெட்2023:  ஆற்றல் மாற்றத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு!!!

பட்ஜெட்2023:  ஆற்றல் மாற்றத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு!!!

உலகின் முன்னேறிய நாடுகளின் பொருளாதாரங்கள் மந்தநிலையால் முடங்கிக் கிடக்கும் நேரத்தில் இந்திய பட்ஜெட் 2023 சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதில் இந்தியாவில் மாற்று எரிசக்திக்கான வழிமுறைகளை ஊக்குவிப்பதற்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

  • ஆற்றல் மாற்றத்திற்கான முன்னுரிமை மூலதனம் ரூ. 35,000 கோடி. 

  • பசுமைக் கடன் திட்டம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அறிவிக்கப்படும். 

  • 4,000 மெகாவாட் அளவிலான பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பதற்கு அரசு ஆதரவு.

தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் மிஷன்:

ரூ. 19,700 கோடி செலவில் தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் மிஷன் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது.   இதன்மூலம் நாட்டில் குறைந்த கார்பன் பயன்பாட்டிற்கு மாறவும் புதைபடிவ எரிபொருள் இறக்குமதியைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்து புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்க இந்த தொகை பயன்படுத்தப்படும்.

-நப்பசலையார்

இதையும் படிக்க:   பட்ஜெட்2023: “அம்ரித் காலுக்கான எங்கள் பார்வை.... வளர்ந்த பொருளாதாரம்.. தனிநபர் வருமானம்....”