தொழில்நுட்பம்

இதயத் துடிப்பை சென்சார் மூலம் கண்டுபிடிக்க கருவி... சாம்சாங் முயற்சி

இதயத் துடிப்பை சென்சார் மூலம் கண்டுபிடிக்க கருவி... சாம்சாங்...

இதயத்துடிப்பை கணக்கிடும் வகையிலான தொடுதிரைகளை உருவாக்கும் முயற்சியில் சாம்சாங் நிறுவனம்...